Integration (hensigtserklæring)

Foreningens formål:

Foreningens overordnede formål er at dyrke den af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgren. Vi ønsker at skabe en forening, hvor alle medlemmerne føler et socialt engagement og et sammenhold med udgangspunkt i Taekwondoen. Vi ønsker og håber på, at vi kan bidrage til en større integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet ønskes opnået gennem et tæt samarbejde mellem bestyrelse, medlemmer og forældre og bygges på faste rammer og tryghed.

Hvordan vil vi så nå vores målsætning?

Alle medlemmer optages på lige fod. Det vil sige, at alle kommer til at følge det samme regelsæt – også medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Og det vil være alle medlemmernes opgave at lære hinanden at kende og acceptere hinandens stærke og mindre stærke sider,  såvel som at få kendskab til hinandens baggrund. Kendskab er med til at afmystificere mange ting. Ved hjælp af Taekwondoen vil vi skabe – rum – til den enkelte, men samtidig skabe et sted, hvor engagement og sammenhold vil være i højsædet. Men dette kan kun ske i tæt samarbejde med såvel medlemmerne som deres forældre, og det vil uden tvivl blive en meget stor udfordring for nogle af medlemmerne, men det er vores håb og overbevisning, at vores entusiasme og gåpåmod vil kunne skabe faste og trygge rammer, så dette vil kunne lykkes.

For at kunne løfte denne store opgave og samtidig være en klub for alle, vil vi være nødsaget til at bruge nogle ekstra kræfter på enkelte medlemmer; for at gøre dem forståeligt, at demokrati, åbenhed, usikkerhed og ikke mindst sårbarhed ikke er at vise svaghedstegn, men at det gør den enkelte stærkere i fællesskabet. I hele dette forløb vil vi stå som rollemodeller for alle medlemmerne, og dette i sig selv forpligter. Vi håber, at vi i samarbejde med Ringsted Kommune vil kunne være med til at skabe nogle unge mennesker, som senere vil have lyst til aktivt at tage del i samfundet omkring os.

Vi har en klar intention om at få oversat vores klubregler, børnepolitik, gradueringsregler, samt denne integrationsplan til andre sprog. Og dette vil ske i et tæt samarbejde med Ringsted Kommune. Vi må gøre vores formål klart overfor potentielle medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Alle regler og rammer skal gøres klart for alle, så ingen vil være i tvivl om, hvad man som medlem forpligter sig til. Åbenhed er nøgleordet. Men hvis vi skal have fat i børn og unge med en anden etnisk baggrund end dansk, skal vi i kontakt til deres forældre - som måske ikke behersker det danske sprog så godt; så de kan se, hvad vi kan tilbyde deres børn og unge, og under hvilke forhold det sker. Oversættelse af relevant materiale fremover vil være en nøglefaktor for at få integrationen til at blomstre. Det er også vores intention at bruge forældrene som et aktiv i klubbens dagligdag. På den måde vil forældrene ved selvsyn konstatere børnenes sociale såvel som taekwondomæssige udvikling.

Vi ønsker at gøre en forskel i dag, og har derfor valgt at bruge tid og kræfter på integrationen af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i Midtsjællands Taekwondo Klub.

Bestyrelsen

Projekt i Ahorn Hallen januar-marts 2007

- Sdr. Parkskolen og Midtsjællands Taekwondo Klub
gør noget ved integrationen

Ringsted Kommune har i et stykke tid kørt og kører stadig et projekt med 2-sprogede elever og deres familier fra Sdr. Parkskolens 5. klasser. Dette projekt skal afdække elevernes hverdag mht. deres skoledag og fritid. MTK deltager i projektet som en del af fritidsaktiviteterne.

Man har fundet ud af, at mange af disse elever og specielt pigerne ikke går til nogen form for sport i deres fritid, og har derfor tilbudt dem at prøve forskellige sportgrene, bl.a. fodbold, badminton, gymnastik og taekwondo i en begrænset periode. Håbet er så at kunne pirke til børnenes medfødte interesse og videbegærlighed mht. sport og klubliv, så de får meldt sig ind i en sportklub på samme vilkår, som alle andre børn i deres alder.

Midtsjællands Taekwondo Klub har valgt at komme til eleverne, som hovedsageligt bor i Sdr. Park, og har lagt 6 lørdagstræninger i Ahorn Hallen. Den første træning blev afholdt for 14 dage siden – og det var med sommerfugle i maven, at vi mødte frem med 3 trænere og en god pose bestående af blandet fysisk træning og grundlæggende viden om taekwondo. Vi blev mødt af 15 børn – rigtig mange af dem var piger – med et vidtåbent sind og en åbenlys interesse for alt, hvad vi kom med. Når man kun har dyrket en lille smule sport før eller ingen sport overhovedet, så kunne vores fysiske program godt være lidt overvældende, men alt hvad vi kom med, blev modtaget med oprejst pande og ingen sure miner. Vi havde en rigtig inspirerende træning med en flok storsvedende børn, der fik lært noget nyt, og som havde det sjovt. De fik kendskab til muskelgrupper, som de ikke anede, de havde og lærte ovenikøbet lidt om anatomi.

Som sportsklub ved man jo, at den første træning ikke gør nogen sejr – det er de efterfølgende træninger, som skal afgøre om, man har ramt rigtigt. Lørdag, d. 27.02 var vores anden træning med børnene – og der kom ligeså mange børn, som første gang, så deres interesse var blevet skærpet for taekwondo. I denne træning, var der blevet indlagt lidt spark og steptræning, og til stor morskab for alle gjorde vi brug af hallens store sortiment af gymnastikredskaber og ikke mindst hallens musikanlæg. Fysisk træning bliver af en eller anden grund lettere, når man bliver distraheret af musik. I løbet af kort tid, var børnene oppe i høj intensitet og høj puls – men med et stort grin og en åbenlys interesse for denne form for træning.


De fleste af disse børn har valgt at deltage i flere af de tilbudte sportsaktiviteter, og lægger de ligeså meget interesse og lyst i de andre aktiviteter, som de gør i taekwondotræningen, så tegner det lyst for intensionen om at bryde den sociale arv mht. fritids-og klubliv for disse børn.

For at give disse børn og ikke mindst deres familier et indblik i foreningslivet i Ringsted, har vi tilbudt dem at deltage i et klubarrangement sammen med de andre udøvere og deres familier fra Midtsjællands Taekwondo Klub, som går til Sjællandsmesterskaberne i Kamp (Taekwondo) d. 10.02.07, som foregår i Ringsted Hallerne. Her vil vi i fællesskab tilbringe nogle spændende timer i hinandens selskab – og ikke mindst i selskab med nogle af landets bedste kæmpere.

Det bliver lyttet intenst efter.

Det bliver lyttet intenst efter.

Klubtur til SM i kamp 10.02.07

Klubtur til Sjællandsmesterskaberne i Kamp i Ringstedhallerne d.10.02.07 - samarbejde mellem Ringsted Kommune og Midtsjællands Taekwondo Klub om integration og foreningsliv

11 2-sprogede børn fra Sdr. Parkskolens 5. kl. og 26 børn og voksne fra Midtsjællands Taekwondo Klub tog i samlet flok til Ringstedhallerne for at få en begivenhedsrig dag i selskab med nogle af Sjællands bedste taekwondo kæmpere. Jan Bruun Hansen, som er koordinator på projektet, havde påtaget sig hvervet at følge alle børnene fra Sdr. Parkskolen ind til Ringsteds centrum, hvor Midtsjællands Taekwondo Klub holder til på Sct. Joseph Skolen.

Her blev de mødt af ledere og trænere fra klubben, som fortalte lidt om lokalerne og klubben, og de mødte nogle af klubbens udøvere. De fik i korte træk fortalt, hvad det vil sige at kæmpe i taekwondoregi – hvor man må sparke og hvordan man score point. Det var en flok spændte børn, der i samlet flok tog turen fra Sct. Joseph Skolen til Ringstedhallerne – en gåtur på små 5 min. Heldet tilsmilede flokken, som var så heldige at få samlet plads i opvisningshallen højt oppe – så hele hallen kunne overskues lidt på afstand af råbende, frustrerede, svedende, glade og/eller grædende taekwondokæmpere. I løbet af kort tid vovede de sig dog lidt tættere på kamppladserne, for at følge begivenhederne på tættere hold.

Efter 5-6 timers storslået underholdning, var det 11 meget trætte børn, som tog turen tilbage til Sdr. Park. Beriget med en stor og til tider voldsom sportsbegivenhed; dog oplevet i trygge rammer mellem venner og nye bekendte. Midtsjællands Taekwondo Klub siger tak for lån af børnene og
vil på næste lørdagstræning d. 24.02.07 i Ahorn Hallen følge op på begivenhederne og besvare
alle de spørgsmål, som børnene sikkert har, nu hvor det hele er kommet lidt på afstand.

Seneste kommentarer

05.03 | 05:47

Alle piger og træner takker for en fed og inspirerende aften.

Del siden